Daisy左佐

画画的煮妇 |daisyzuo.com

Weibo:@Daisy左佐
ins: daisyzozo

 

WHO WEARS WHAT

————————————

GP-2|D.5

  6

看腻了就卖掉,接受预定。

  17

📖:德加&马奈🔚

  15

最后几张Costa存货涂完了。

  21

🌘

  6

为【XUNRUO熏若 2020SS】 #NEW YORK FASHION WEEK#纽约时装周设计的黑白图案发布会现场图|Backstage

  20 1

为【XUNRUO熏若 2020SS】 #NEW YORK FASHION WEEK# 纽约时装周设计的黑白图案上周在纽约完成了现场发布走秀活动。

  21 1

秃顶大师教师节工作图🌞

  14 1

画稿摸鱼

  19

旧物改造

  17

想清爽利落,但还是有明显的废线。

  23 2

© Daisy左佐 | Powered by LOFTER